title
Jõhvi võimalused piirkondliku tõmbekeskusena. Energopolise kavandamine jätkusuutliku urbanismi ja stsenaariumplaneerimise põhimõtetel
Prospects of Jõhvi as a regional centre. Design of Energopolis facility based on sustainable urbanism and scenario planning
author
Gavrilov, Ivan
supervisor
defence date
language