title
Ortorombiliste CH3NH3PbI3 perovskiitide elektron- ja foononomaduste ab initio arvutused
Ab initio calculations of the electron and phonon properties of the orthorhombic CH3NH3PbI3 perovskites
author
Saladina, Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information