title
Ütriumoksühüdriidi kapseldamine aatomkihtsadestuse meetodil kasvatatud alumiiniumoksii või titaanoksii õhukeste kiledega
Encapsulation of Yttrium Oxyhydride with Thin Films of AL2O3 or TIO2 Grown by Atomic Layer Deposition
author
Lahtinen, Tero
supervisor
defence date
language