title
Haridushoone sisekliima ja energiatarbe analüüs tartu ülikooli õppe- ja teadushoone Delta keskuse näitel
Analysis of indoor climate and energy use in educational building: case study of tu Delta Research Centre
author
Pommer, Sirelyn
keywords
arvutslik energiatarve
kaalutud energiakasutus
calculated energy consumption
measured energy consumption
weighted energy use
defence date
language