title
Intensiivravi digitaalse kontrollnimekirja rakendusprojekti tulemuste hindamine ning tuleviku hindamis- ning arendusvajaduste kaardistamine
Evaluation of the Results of an ICU Digital Checklist Implementation Project in Estonia – Mapping the Needs for Further Evaluation and Development
author
Taal, Hannalore
supervisor
defence date
language