title
Ettevõtte tulemuslikkuse kasvatamine strateegilise juhtimise täiustamise kaudu Stokker AS näitel
Increasing enterprise performance by improving strategic management on the example of Stokker Ltd
author
Narva, Reimo
keywords
strateegilise juhtimise täiustamine
tulemuslikkuse kasvatamine
improving strategic management
improving productivity
defence date
language