title
Kaubaaluste ringlussüsteemi valik AS Metaprint näitel
The choice of Pallet Circulation System by the example of Metaprint Ltd
author
Kaasikmäe, Tuuli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information