title
Mahtuvuslikul meetodil maamulla suhtelist niiskustaset mõõtva seadme analüüsimine ja optimeerimine
Analysis and optimization of relative capacitance soil moisture sensing device
author
Tozen, Kristjan
keywords
mulla niiskustaseme andur
madal voolutarve
soil moisture
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language