title
Wilsoni tõve teraapias kasutatavate vase kelaatorite vaks(I) sidumisomadused
Cu(I)-binding properties of copper-chelating ligands used in treatment of Wilson’s disease
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information