title
Veebirakendus TOP Ujumisklubi treeningrühmade ja raamatupidamisülesannete haldamise ühildamiseks
Web application for integration of TOP Swimclub’s training group management and accounting tasks
author
Jürisoo, Kristjan
supervisor
defence date
language