title
Cu2CdGeSe4-l baseeruvate monoterakihiliste päikesepatareide temperatuurist sõltuv optoelektriline iseloomustamine
Temperature-dependent optoelectrical characterization of Cu2CdGeSe4-based monograin layer solar cells
author
Beglaryan, Robert
keywords
voolu-pinge sõltuvuste mõõtmine
koos optiliste kadudega kvantefektiivsuse mõõtmine
current-voltage measurements
external quantum efficiency measurement
supervisor
defence date
language