title
Molekulaarsete määramismeetodite arendamine HAV puhangute uurimiseks Eestis
Development of molecular typing methods for investigation of HAV outbreaks in Estonia
author
Maslakova, Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tallo, Tatjana
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information