title
Restoraniketi pooltoodete tootmisprotsessi optimeerimine läbi keskköögi loomise kasutades väärtusahela kaardistamist
Optimization of intermediate product production process in a restaurant chain by creating a central kitchen using value stream mapping
author
Must, Mari-Liis
keywords
kulusäästlikkus
väärtusahela analüüs
toiduainete tootmine
keskköök
supervisor
defence date
language