title
Ajakulu hindamine erinevates teedeehitusetappides tuginedes varasemalt teostatud töödele
Evaluation of Time Consumption in Different Stages of Road Construction Based on Previous Works
author
Kalle, Merilin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.