title
Kaevandamine ja keskkond : artiklite kogumik
publisher
Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut
publishing year
identifier
ISBN 9789949430536 (trükis)
ISBN 9789949430543 (CD)
ISBN 9789949430550 (pdf aadressil mi.ttu.ee/kogumik)
language
rights
TTÜ Mäeinstituut
department / college