title
Neural Networks for Language Modeling and Related Tasks in Low-Resourced Domains and Languages
Tehisnärvivõrgud keele modelleerimise ja sellega seotud ülesannete jaoks väheste ressurssidega valdkondades ja keeltes
author
Tilk, Ottokar
keywords
keele modelleerimine
piiratud ressursid
language modeling
low-resource problems
description
Doctoral thesis 55/2018
Doktoritöö 55/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949833214 (publication)
ISBN 9789949833221 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language