title
TTÜ Geenitehnoloogia instituudi vivaariumi infosüsteemi analüüs ja modelleerimine
Analysis and Modelling of Vivarium Information System for TUT Department of Gene Technology
author
Varkki, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access