title
Tarbijate motiivid EhituseABC kauplusteketis müüdava private label’i NOVIPro ostmisel
Consumers motives for buying EhituseABC’s private label NOVIPro
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network