title
Tööjõu tootlikkuse kasvu dünaamika ja determinandid valitud Euroopa riikide näitel
Dynamics and determinants of labor productivity growth in a number of European Countries
keywords
tööjõu tootlikkuse kasv
GMM
dünaamilised paneelandmed
tootlikkuse determinandid
labor productivity growth
generalised method of moments (GMM)
dynamic panel data
determinants of productivity
defence date
language