title
Таллинский Политехник № 6 1969
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.02.1969
language