title
Siseministeeriumi väärteo- ja kriminaalmenetluse infosüsteemi kaasajastamine
Modernisation of the Ministry of Interior Misdemeanor and Criminal Information System
author
Järvi, Mart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access