title
Geneetiliselt muundatud organismide patentsus Ukrainas vastavuses Euroopa Liidu patendiseadusega
Compliance of the patentability of genetically modified organisms in Ukraine with European Union patent law
author
Litovchenko, Valeriia
defence date
language