title
Minimaalse elujõulise toote funktsionaalsuste analüüs ja kavandamine infosüsteem LEIA näitel
Analysis and Design of Minimum Viable Product Functionalities Based on Example of Information System LEIA
author
Siinmaa, Paula
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2022
department / college