title
3-bromo-2-[(tert-butüüldimetüülsilüül)oksü]tsüklopent-2-enooni süntees ja selle rakendused
Synthesis of 3-bromo-2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]cyclopent-2-enone and study of its applications
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele