title
Influence of Physical-Chemical Factors on Community and Populations of the Baltic Sea Spring Bloom Microalgae
Füüsikalis-keemiliste tegurite mõju kevadõitsengu mikrovetikate kooslustele ja populatsioonidele Läänemeres
author
Sildever, Sirje
keywords
microalgae
spring bloom
resting stages
populations
influence of environmental parameters
mikrovetikad
kevadõitseng
kooslus
puhkestaadiumid
populatsioonid
keskkonnategurite mõju
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
09.02.2017
identifier
ISBN 9789949830640 (publication)
ISBN 9789949830657 (pdf)
ISSN 14064723
language