title
Effect of log soaking temperature on veneer strength and veneer lathe checks development
Palgi leotustemperatuuri mõju spooni tugevusele ja treilõhede tekkele
author
Nwokocha, Onyekachi Fortune
keywords
treilõhe sügavus
risttõmbetugevus
südamik
palgi leotus
lathe check depth
crosswise tensile strength
pith
bark
log soaking
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2023