title
Laostruktuuri optimeerimine ja lao lisavõimsuse potentsiaal Cordeline OÜ näitel
Warehouse Structure Optimization and Additional Capacity Potential in the example of Cordeline OÜ
author
Mattisen, Kaarel
keywords
Cordeline OÜ
lao ülesehitus
lao efektiivsus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal