title
Roobas ja selle arengu dünaamika riigimaanteedel teeregistri baasil
Rutting Evaluation Dynamics in National Roads Based on the Road Databank
author
Saupõld, Tauri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access