title
Elektroonika trükkplaatide elektromagnetlähiväljade skaneerimisseade
Electromagnetic Near Field Scanner for Printed Circuit Boards
author
Udumäe, Rait
keywords
elektromagnetiline ühilduvus
elektromagnetilise lähivälja mõõtmine
electromagnetical compatibility
program-operating
measurement of the electromagnetical near field
supervisor
defence date
language