title
Sigarettide aktsiis: kahekomponendilise maksustruktuuri mõju analüüs Eesti riigieelarve maksutuludele 2009-2013
Cigarette Excise Taxation: The Impact of a Two-Component Tax Structure on Revenues in Estonia 2009-2013
author
Pardel, Liis-Ann
keywords
kahekomponendiline maksustruktuur
ökonomeetrilise mudeli modelleerimine
cigarette excise
two component tax structure
defence date
language