title
Loodava Eesti tuumaenergeetika programmi rakendusorganisatsiooni roll edukaks tuumaelektrijaama rajamiseks Eestisse
The Role of Nuclear Energy Programme in Construction Nuclear Power Station in Estonia
author
Ljutskevitš, Leonid
keywords
tuumaelektrijaam
väike moodulreaktor
NEPIO
tuumaenergia programm
NEPIO struktuur
small modular reactor
nuclear energy programme
NEPIO structure
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus