title
Arutlus reaalaja majanduse kontseptsioonist: teoreetiline ja empiiriline sissevaade
Unfolding the concept of real-time economy: theoretical and empirical insights
author
Alishani, Art Fatmir
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus