title
Novel Technology for Utilization of Solid Organic Waste in Recultivation of Abandoned Mining Areas
Tehnoloogia väljatöötamine tahkete orgaaniliste jäätmete kasutamiseks endiste kaevandusalade rekultiveerimisel
author
Järvis, Jüri
keywords
recultivation of abandoned mining areas
sewage sludge compsot
green compost
artificial rope-wick-roots
karjääride rekultiveerimine
jääkmuda kompost
linnahaljastuse taimne kompost
tahtjuured
description
Doctoral thesis 61/2018
Doktoritöö 61/2018
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
defence date
26.10.2018
identifier
ISBN 9789949833283 (publication)
ISBN 9789949833290 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language