title
Euroopa Liidu partnerlus Gruusia, Moldova ja Ukrainaga: funktsionaalne ühenduse mäng või kaasaegse impeeriumi geopoliitika
The European Unions Partnership with Georgia, Moldova and Ukraine: a Functional Association Game, or Geopolitics of the Modern Empire
Партнерство Европейского Союза с Грузией, Молдовой и Украиной: функциональная «игра в ассоциацию», или геополитика современной империи
author
Tšaikina, Kristina
keywords
Euroopa naabruspoliitika
idapartnerlus
neofunktsionalism
konstruktivism
impeerium
assotsiatsioonileping
neofunctionalism
empire
association agreement
defence date
language