title
Tallinna Polütehnik Nr 9 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
20.03.1981
language