title
Raske kütteõli kütusemüügi tasuvus ettevõtte X näitel
The profitability of heavy fuel oil sales on the example of company X
keywords
raske kütteõli
JVIS
SADHES
ahjukütus
vedelkütus
defence date
language