title
Töötajate tagasiside tähtsus personali arendamisel (avaliku sektori organisatsioonide näitel)
Importance of employees feedback for their development (based on public sector organisations)
author
Kand, Mai
supervisor
defence date
language