title
Development and Optimisation of Modelling Methods and Algorithms for Terahertz Range Radiation Sources Based on QuantumWell Heterostructures
Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertskiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine
author
Reeder, Reeno
keywords
Schrödinger equation
shifted Fermi-Dirac distribution function
digitised parabolic quantum well
lateral transport
terahertz emitter
quantum cascade laser
Schrödingeri võrrand
nihutatud Fermi-Diraci jaotusfunktsioon
digitaliseeritud paraboolne kvantauk
lateraalne transport
terahertskiirgur
kvantkaskaadlaser
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
Velmre, Enn
Udal, Andres
defence date
identifier
ISBN 9789949236091 (publication)
ISBN 9789949236107 (pdf)
ISSN 14064723
language