title
Development and Optimisation of Modelling Methods and Algorithms for Terahertz Range Radiation Sources Based on QuantumWell Heterostructures
Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertskiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine
author
Reeder, Reeno
keywords
Schrödinger equation
shifted Fermi-Dirac distribution function
digitised parabolic quantum well
lateral transport
terahertz emitter
quantum cascade laser
Schrödingeri võrrand
nihutatud Fermi-Diraci jaotusfunktsioon
digitaliseeritud paraboolne kvantauk
lateraalne transport
terahertskiirgur
kvantkaskaadlaser
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
Velmre, Enn
defence date
identifier
ISBN 9789949236091 (publication)
ISBN 9789949236107 (pdf)
ISSN 14064723
language