title
Tehisintellekt valitsemises:uurimuslik pilguheit tehisintellekti rakendamisse Euroopa avalikus halduses
Artificial intelligence for government:exploratory insight into the implementation of artificial intelligence in the European public administration
author
Pascal Van Noordt, Colin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus