title
Brändi kuvandi emotsionaalsete komponentide mõju tarbija ja brändi vahelise emotsionaalse suhte tugevusele
The effect of emotional brand image component on the strength of emotional consumer-brand relationship.
author
Räpp, Magnus
keywords
brändi iseloom
brändi emotsionaalsed hüved
brändi emotsionaalne mõju
brand personality
brand emotional benefits
emotional consumer-brand relationship
the emotional effect of brands
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network