title
Таллинский Политехник № 9-10 1960
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi EKP büroo, direktsiooni, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
23.03.1960
language