title
Arenguvestluse läbiviimise korra väljatöötamine KarKat Fashion OÜ-s
Evolving the order of a development discussion in KarKat Fashion LLC
author
Põld, Janne
supervisor
defence date
language
rights
Ettevõtte majandustulemused ei kuulu avalikustamisele