title
Vedelikkromatograafia meetodi valideerimine alkohoolsetes jookides leiduvate suhkrute ja glütserooli näitel
Validation of the HPLC method based on analyzing sugars and glycerol in alcoholic beverages
author
Lõo, Simo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele