title
Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende kasutamine Vene Föderatsioonis
Implementation of IFRS in Russian Federation
author
Sergeeva, Anastasiia
defence date
language