title
Sotenäse industriaalsümbioosi analüüs Rootsis. Reovee kvaliteet ja taaskasutuse võimalused
Analysis of Sotenäs industrial symbiosis in Sweden. Wastewater quality and reuse potentials
keywords
industriaalsümbioos
reovee kvaliteet
kalatöölemistööstus
vee taaskasutus
vetikate tootmine
wastewater quality
fish-processing industries
water reuse
algae production
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Carlsson, Peter
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information