title
Kasutajamugavuse hindamine Tallinna Tehnikaülikooli Moodle näitel kasutades heuristilist hindamist ning eye tracking meetodit
User Experience Testing of Tallinn University of Technology Moodle Website Using Heuristic Evaluation and Eye Tracking
author
Podpovedkina, Jekaterina
supervisor
defence date
language