title
(1R,2R)-2-pürrolidinüültsükloheksüülamiinil põhineva skvaaramiid-katalüsaatori süntees
Synthesis of (1R,2R)-2-pyrrolidinyl cyclohexyl amine based squaramide-catalyst
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access