title
Alustavate ettevõtete turundustegevuste eripära arvestades e-turunduse võimalusi
Marketing Peculiarities for New Ventures Considering the Opportunities of Digital Marketing
author
Tauts, Mirje
supervisor
defence date
language