title
Ühisrahastamise edukuse võrdlev analüüs Ameerika ja Rootsi investorite silmis
A Comparative Analysis of Crowdfunding Campaigns Success as Perceived by American and Swedish Investors
keywords
ühisrahastamise edukus
kultuurilised erinevused
institutsiooniline teooria
Hofstede mõõtmed
crowdfunding success
Hofstede´s dimensions
defence date
language