title
Brauseripõhiste marsruudiplaneerimise rakenduste võimekuse test
The capabilities of browser-based route planning applications
author
Vilumaa, Priidik
keywords
marsruudi planeerimine
transpordi optimeerimine
rakenduste testimine
rändkaupmehe ülesanne
veoringluse ülesanne
route planning
transport optimization
application testing
supervisor
defence date
language